HOME > GIỚI THIỆU CÔNG TY > HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN

Chúng tôi xin thông báo mặt giao thông và bản đồ công ty điện tử Bomtech

Địa chỉ cụ thể

Address : The Bom Bldg., 322, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Korea
Tel. : +82-2-523-8295
Fax. : +82-2-523-8297
E-mail : bomtech@bomtech.net

Giao thông công cộng

Điratừcửasố 5 củaGabalsanđithẳngtớitrạmsăng GS Caltexbêncạnhtòanhà.

협력사 바로가기

반응형 홈페이지제작 - 어스 무료홈페이지제작 - 어스